Top menu

500-lecie Cechu Rzemiosł Różnych w Sanoku

O godz. 9.00 dnia 17.09.2011 na rynku w Sanoku rozpoczęły się obchody 500 lecia istnienia Cechu Rzemiosł Różnych. Jubileuszowe uroczystości objęli patronatem honorowym Burmistrz Miasta Sanoka i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Galeria zdjęć

Na Rynku zebrali się przedstawiciele cechów z Podkarpacia (wymieniam tylko Starszych Cechów stojących na czele delegacji; Cech Dębica - Piotr Szul , Cech Jasło - Tadeusz Gorgosz , Cech Kolbuszowa - Józef Niemiec , Cech Krosno - Marek Bargieł , Cech Łańcut - Barbara Łyko , Cech Mielec - Władysław Mazur,  Cech Przemyśl - Janusz Bator , Cech Rzeszów - Jan Wszołek , Cech Tarnobrzeg - Izabela Sienkiewicz )  i zaproszeni goście (m.in. Jerzy Bartnik  prezes Centralnego Związku Rzemiosła, profesor Feliks Kiryk , profesor Jan Lach , delegacje Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie z prezesem Adamem Sasiela  oraz przewodniczącym Rady Izby Emilem Kunyszem ) a także mieszkańcy Sanoka. Zebranych powitał gospodarz miasta – Burmistrz Wojciech Blecharczyk  oraz Starszy Cechu Różnych w Sanoku – Bernard Jayko.

Następnie uroczysty pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie Oddział w Sanoku  pod przewodnictwem Tamburmajora Grzegorza Mroczkowskiego  przemaszerował ulicami miasta do kościoła farnego, aby uczestniczyć we mszy świętej, podczas której poświęcono, zamówiony przez cech obraz św. Józefa – patrona rzemieślników.

Po mszy uczestnicy obchodów wyruszyli do Podkarpackiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, gdzie odbyła się zamknięta sesja, podczas której wręczono branżowe odznaczenia cechowe.

Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” uhonorowano:
- Cech Rzemiosł Różnych w Sanoku (dekoracja sztandaru)
- Wojciecha Blecharczyka – Burmistrza Miasta Sanoka
- Władysława Gorączkę – długoletniego działacza samorządu rzemiosła

Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” uhonorowano Starszego Cechu:- Bernarda Jayko

Srebrnymi Medalami im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” uhonorowano rzemieślników: - Janinę Gorączko,  Marię Gibczyńską, Danutę Sikorską, Władysława Nycza

Honorową Odznaką Rzemiosła ZRP „Rzemiosło – Za Zasługi” seniorów sanockiego Cechu wyóżniono: Władysława Sochackiego,  Romana Czecha,  Mariana Bursztyna,  Józefa Derkacza,  Ryszarda Pankiewicza,  Feliksa Pieśniarskiego,  Janinę Ruszel,  Józefa Smelę,  Michała Tymczaka,  Zdzisława Warmuza.

Honorową Odznaką Rzemiosła ZRP „Rzemiosło – Za Zasługi” wyróżniono następujących rzemieślników: Ewę Dominiak, Teresę Dyrkacz, Stanisława Gibczyńskiego, Helenę Harenża, Agatę Leśniak, Dorotę Makarczyk, Urszulę Pańczyk, Irenę Stabryła, Janinę Stabryła, Czesławę Sujkowską,  Eugenię Bacza,  Józefa Hryceńko, Tomasza Jadczyszyna, Stanisława Koguta, Adama Kołodzieja, Tadeusza Nowaka, Jana Pierza, Ryszarda Sajnoga, Romana Stodolaka, Andrzeja Szelca, Mariana Wojtasa

Uchwałą Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Srebrną Odznaką Mistrza „Za szklenie uczniów w rzemiośle” zostali wyróżnieni: Teresa Dyrkacz , Bogumiła Anna  Osękowska, Renata Piotrowska, Lucyna Ren, Agata Stabryła, Dorota Woźny, Waldemar Bukowski, Stanisław Kogut, Henryk Leczowicz, Stanisław Małkowski, Dariusz Ryniak, Krzysztof Stapiński, Adam Tabisz

Na wniosek Burmistrza Miasta Sanoka, Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej uhonorowało odznaką „Zasłużony dla Sanoka” – Cech Rzemiosł Różnych w Sanoku, zaś Medalami Grzegorza z Sanoka osoby: Władysław Gorączko, Urszula Pańczyk, Tomasz Jadczyszyn, Bernard Jayko, Marian Bursztyn, Maria Gibczyńska, Józef Smela, Tadeusz Nowak, Ryszard Pankiewicz, Irena Stabryła, Stanisław Kogut, Marian Wojtas

Sesja stała się także okazją do złożenia życzeń i wyrażenia wdzięczności dla wszystkich rzemieślników i przedsiębiorców, pracujących na rzecz rozwoju miasta. Zaprezentowano również, wydaną z okazji jubileuszu książkę „500 lat Cechu Rzemiosł w Sanoku”, a o historii rzemiosła w Sanoku i na ziemi sanockiej, opowiedział w swoim wykładzie prof. Feliks Kiryk .

Należy dodać, że z okazji jubileuszu powstała moneta autorstwa sanockiego mincerza Andrzeja Budzickiego oraz medal okolicznościowy, wykonany przez firmę GT s.c. Tomasz Abram, Grzegorz Bąk.