Top menu

Kiedy połączenie PIP z PSKACiPP ?

Poniżej artykuł Marty Szczecińskiej zamieszczony w numerze 35 Biuletynu Polskiej Izby Pogrzebowej.

NA POCZĄTEK WSPÓŁPRACA

Podczas corocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby, które tym razem odbyło się 3 czerwca w Kielcach mieliśmy zaszczyt gościć Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Kremacyjnego Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych Pana Franciszka Maksymiuka. Prezes Izby Pan Witold Skrzydlewski podczas Walnego poprosił o wygłoszenie przez Prezesa Maksymiuka kilku słów dotyczących ewentualnej współpracy Izby ze Stowarzyszeniem.

Prezes Maksymiuk na początku wypowiedzi złożył podziękowanie Prezesowi Skrzydlewskiemu za zaproszenie na imprezę targową, której Izba jest współorganizatorem, a także na Walne. Zdradza, że zaraz po wyborze jego osoby na Prezesa Stowarzyszenie odbył krótką rozmowę z panem Skrzydlewskim. Dotyczyła ona pewnych zasad funkcjonowania obydwu organizacji. Uważa, że nie może być tak, abyśmy konkurowali ze sobą „na zabój”. Prezes Stowarzyszenia wyraził także chęć, aby w przypadku występowania do jakichkolwiek urzędów i organów państwowych oraz samorządowych konsultować się ze sobą w celu wypracowania wspólnego stanowiska. Pan Maksymiuk przyznał również, że od zawsze był i będzie zwolennikiem jednej organizacji, która reprezentowałaby interesy całej branży. Uważa, że jeżeli jest potrzebna pomoc przedsiębiorcy pogrzebowemu to takiej pomocy należy mu udzielić bez względu na to czy jest członkiem Izby czy Stowarzyszenia. Pojawiło się światełko w tunelu ku temu aby obydwie organizacje się połączyły. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie będzie to łatwe i szybkie – dodaje Prezes Maksymiuk. Na to trzeba czasu. Ale jest to możliwe. Pada deklaracja ze strony Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia, aby dążyć do połączenia. Jeżeli to nie będzie możliwe to apeluje do cyklicznych spotkań obydwu Zarządów, w celu wypracowania wspólnego stanowiska wobec nurtujących problemów. Dobrą okazją ku temu są także imprezy integracyjne, które także możemy zacząć wspólnie organizować. Deklaruje, że w najbliższym czasie odbędzie spotkanie z Prezesem Skrzydlewskim, aby porozmawiać o pomysłach na organizację tego typu spotkań. Na zakończenie Prezes ponownie podziękował za zaproszenie i za miłe przyjęcie ze strony Izby. W swoimi wystąpieniu Prezes Maksymiuk powiedział zebranym, że Pan Skrzydlewski jest członkiem Stowarzyszenia. Nawiązując do wypowiedzi Prezes Izby wyraził nadzieję, że także Stowarzyszenie wejdzie w poczet członków Izby. Będzie to pierwszy krok ku połączeniu organizacji. Tak więc czekamy na złożenie deklaracji...