Top menu

Koniec Targów Pogrzebowych w Warszawie

Na Konferencji Prasowej zorganizowanej w dniu 18 stycznia o godz. 14.00 w Centrum Prasowym PAP w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8 przez

Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne, Administratorów Cmentarzy i Przedsiebiorców Pogrzebowych zostało podpisane porozumienie na organizację wspólnych Targów Funeralnych w Poznaniu. Porozumienie w imieniu MTP podpisał Wiceprezes Zarządu pan Tomasz Kobierski a w imieniu PSKACiPP Prezes Zarządu pan Tomasz Salski. Ponadto w konferencji uczestniczyli ze strony Międzynarodowych Targów Poznańskich pan Janusz Mazurczak Dyrektor Grupy Produktów oraz pan Marcin Gruszczyński Dyrektor Projektu a ze strony Polskiego Stowarzyszenia Kremacyjnego, Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych pan Jan Krzysztof Szczuciński - Skarbnik i pan Franciszek Maksymiuk - Sekretarz. Zapraszam do obejrzenia relacji fotograficznej w zakładce Fotoreportaże - Wydarzenia