Top menu

Koniec z anonimowością urzędniczych decyzji

7 marca 2012 r. wchodzi w życie ustawa o tzw. metryczkach decyzji administracyjnych. Urzędnicy państwowi i samorządowi muszą wpisywać swoje nazwiska w tzw. metryczkach, które będą obowiązkową częścią akt sprawy.

Dzięki temu zniknie urzędnicza anonimowość i uciekanie przed odpowiedzialnością za błędne decyzje, a tym samym wzmocni się pozycja obywateli w relacjach z urzędami.  Ustawa przewiduje, że urzędnik za błędne decyzje poniesie karę finansową w maksymalnej wysokości 12 przysługujących mu pensji. 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa