Top menu

Pierwsze z cyklu szkoleń - 13.05.2011 Rzeszów

W dniu 13 maja 2011 roku w rzeszowskim hotelu ICAM HOUSE przy Al. Rejtana 1, odbyło się szkolenie "Prawo do grobu. Aspekty formalno prawne". 

W szkoleniu wzieło udział dwadzieścia trzy osoby z firm komunalnych jak i prywatnych z województw podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili przygotowanie merytoryczne jak i techniczne szkolenia. Było to pierwesze szkolenie z zaplanownych ośmiu zajmujących się tą samą tematyką tak aby większość z Państwa mogła wziąć w nich udział. W zakładce Szkolenia-Odbyte  przedstawiam relację fotograficzną ze szkolenia.