Top menu

VI Konferencja w Skierniewicach 15-16.09.2011 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pragnę poinformowąć o Organizacji VI Konferencji Zarządców i Administratorów Cmentarzy - "Prawo Budowlane w procesie budowy, rozbudowy, remontów i eksploatacji cmentarzy".  

W programie oprócz wykładu oraz dyskusji planowana jest wizyta na Cmentarzu Miejskim w Skierniewicach administrowanego przez pana Mariana Sarniaka prezesa ARS Sp. z o.o. a także spotkanie z władzami miasta.
Szczegóły Konferencji niebawem