Top menu

VII Konferencja Zarządców Cmentarzy w Radomiu

O aspektach prawnych związanych z prawami do grobu oraz o obowiązkach zarządcy cmentarza dyskutowali 31 maja uczestnicy konferencji w Radomiu, zorganizowanej przez warszawską firmę szkoleniową PHU KRZYSZTOF wspólnie z Parafią Świętego Wacława w Radomiu.

Konferencja była jednym z elementów obchodzonej rocznicy 200 lecia powstania cmentarza parafialnego przy ul. Limanowskiego. Uczestnikami byli księża z diecezji radomskiej jak i osoby świecki zarządzające cmentarzami parafialnymi.

"Cmentarz postrzegany jest czasami jako wizytówka danej parafii, dlatego warto zatroszczyć się o to miejsce" - przekonywał ks. Andrzej Tuszyński, proboszcz parafii św. Wacława, która była współorganizatorem konferencji.

Na jej terenie rozwiązano system odprowadzania śmieci, stworzono też elektroniczny system ewidencji grobów. "Według wielu specjalistów nasz cmentarz jest najlepiej zinformatyzowanym w kraju, a adresy zabytkowych nagrobków można sprawdzać w internecie" - zwraca uwagę ks. Tuszyński. A już niebawem ruszy elektroniczny przewodnik po nekropolii. Tzw. info-kioski zostaną zamontowane za kilka tygodni.

Dyrektor cmentarza ks. dr Piotr Zamaria powiedział, że celem konferencji, poza nabyciem wiedzy teoretycznej podczas wykładów, była także wymiana doświadczeń zdobytych podczas zarządzania i administrowania cmentarzami. "Problemów jest wiele, np. związanych z ich inwentaryzacją czy utrzymaniem porządku. My te sprawy rozwiązaliśmy, dlatego chcemy się dzielić tym z innymi" -

Ks. Krzysztof Jężak, proboszcz parafii w Kowali, na której terenie znajduje się zabytkowy cmentarz, zaznaczył, że pierwsze nagrobki na nim pochodzą z XVI wieku. "Staramy się sprawy cmentarne uporządkować, robimy też archiwizację grobów. Są to wyzwania dla wielu parafii czy zarządców cmentarzy" .

Moderatorem konferencji był ks. dr hab Aleksander Sobczak wiceoficjał Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie, wybitny znawca problematyki związanej z zarządzaniem i administracją cmentarzami, autor min.  "Poradnika Cmentarnego". Jego wykład zatytułowany „Prawo do grobu, aspekty formalne-prawne’ wzbudził bardzo duże zainteresowanie.

Pan Marek Figiel kierownik Radomskiej  Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przedstawił referat „Cmentarze – procedury prawne i prace konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach”.

Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne oraz Certyfikaty potwierdzające udział

Była to pierwsza konferencja zorganizowana wspólnie z kościołem katolickim dla osób zajmujących się zarządzanie i administrowaniem cmentarzami parafialnymi która w przekonaniu uczestników jak i współorganizatora ks. dr Piotra Zamari będzie początkiem współpracy na rzecz przyszłych szkoleń jak i warsztatów przybliżających tematykę zarządzania nekropoliami.

Fotogaleria