Top menu

Wraca średniowiecze?

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. zwana powszechnie "Konwencją stambulską".

Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała trzy lata później (obowiązuje od 1.08.2015 r) - Konwencja antyprzemocowa mówi zarówno o przeciwdziałaniu przemocy, jak i o pomocy i opiece, jaką należy otoczyć ofiary i konsekwencjach, jakie powinni ponieść sprawcy, a także o systemowych działaniach podejmowanych przez państwo.

Ostatnio za sprawą Zbigniewa Ziobro zrobiło się głośno o „Konwencji stambulskiej” którą owy minister chce wypowiedzieć. W mediach słychać głosy za jak i przeciw. Przyznam się, że tak naprawdę nie miałem pojęcia, że taka Konwencja istnieje a tym bardziej o czym jest i co stanowi.

Na stronach sejmowych (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp ) odnalazłem Dz. U. 2015 poz. 961 z treścią obowiązującej na terenie RP od dnia 1.08.2015 ww. Konwencji.

Rozdział I art. 1 Cele konwencji

  1. Niniejsza konwencja ma na celu:Ochronę kobiet przed wszystkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
  2. Przyczynianie się do eliminacji wszystkich form dyskryminacji kobiet oraz wspieranie rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn, w tym poprzez umacnianie samodzielnej pozycji kobiet,Stworzenie ogólnych ram, polityki i działań ochrony i wsparcia wszystkich ofiar przemocy wobec kobiet i pomocy domowej,
  3. Popieranie współpracy międzynarodowej, mającej na celu eliminację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
  4. Zapewnienie wsparcia i pomocy organizacjom i organom ścigania do skutecznej współpracy mającej na celu przyjęcie zintegrowanego podejścia do eliminacji przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Początek jest szlachetny i ja go popieram.

Postanawiam przeczytać cały tekst (28 stron) aby przekonać się o czy jest przepis prawny i czy zawiera treści które tak krytykuje minister Ziobro i jemu podobni. Po analizie tekstu, napisanego językiem prostym bez prawniczych ubarwień czy domysłów doszedłem do wniosku, że minister Ziobro albo nie potrafi czytać ze zrozumieniem albo czytał tekst po angielsku a jak wiemy nie jest w tym języku mocny.

Wydaje mi się, że wypowiadając Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, cofniemy nasz kraj do średniowiecza. Ale to jest moje zdanie. Zachęcam do przeczytania całego tekstu i wyrażenia własnej opinii ciekaw jej jestem.

Poniżej do pobrania tekst Konwencji