Top menu

Spotkanie w Wąchocku

Wieczorem w dniu 16.12.2016 r. na zaproszenie Andrzeja Karykowskiego Prezesa Oddziału w Starachowicach brałem udział w spotkaniu członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP połączonego z uroczystą kolacją wigilijną ze śpiewaniem kolęd w prastarym Klasztorze Opactwa Cystersów w Wąchocku. Otrzymaliśmy jako Oddział Warszawa Podziękowania za wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Podziękowania z OSPSBHP Oddział Warszawa

Z rąk Piotra Pietrasa Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Warszawa otrzymuję podziękowania "za realizację zadań statutowych stowarzyszenia, oraz duże zaangażowanie w popularyzację bezpieczeństwa pracy w roku 2016". 
Jednak warto coś robić. 

Konferencja Naukowa

Konferencja Naukowa BHP - Edukacja, Ekonomia, Zdrowie. Zorganizowana w dniu 24.11.2016 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Epado. Aplikacja z Radomia, która przywraca pamięć o bliskich i nie tylko.....

Epado to innowacyjny projekt, który dzięki portalowi i aplikacji pomaga pamiętać o swoich zmarłych bliskich, doprowadzi nawigacją na cmentarz, stworzy genezę rodziny oraz umożliwi skorzystanie z dodatkowych usług tradycyjnych. Pilotaż przeprowadzany jest w Radomiu. Rozmawiamy z twórcą Epado.com i prezesem firmy - Stanisławem Urbańczykiem.

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet

Na Państwa ręce składam Najserdeczniejsze Życzenia

dla Wszystkich Pań w dniu ich Święta

           Krzysztof Wolicki

Rozporządzenie Ministra SWiA

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów