Top menu

Podsumowanie pierwszego półrocza 2011 r.

Minęło pierwsze półrocze 2011 roku, postanowiłem podsumować ten okres odnośnie organizowanych przez moją firmę konferencji i szkoleń.

„Zieleń na cmentarzach” - to pierwsza konferencja zorganizowana na poczatku kwietnia w przepięknym Pałacu Bursztynowym we Włocławku. Konferencję otworzył zaproszony przeze mnie pan Jacek Wojciechowski – zastępca Prezydenta Miasta Włocławek. Odbyło się także sześć jednodniowych szkoleń „Prawo do grobu – aspekty formalno-prawne” w maju i czerwcu, kolejno w poszczególnych miastach - Rzeszowie, Katowicach, Głogowie, Szczecinie, Łukowie i Starogardzie Gdańskim.
W ośmiu dniach szkoleniowych udział wzięło 183  osoby, w tym 90  osób posiadających Licencję Zarządców Nieruchomości (osoby te otrzymały potwierdzenie odbycia odpowiedniej ilości godzin edukacyjnych zatwierdzanych przez Ministerstwo Infrastruktury). Wszyscy otrzymymali Certyfikaty  potwierdzające udział w szkoleniu bądź konferencji. Wśród uczestników oprócz zarządców i administratorów cmentarzy komunalnych i parafialnych (w tym trzech księży) byli także pracownicy urzędów miast i gmin nadzorujący pracę podległych im cmentarzy.
Kadra wykładowców składała się z: dwóch osoby z tytułem naukowym doktora, jednej osoby z tytułem mgr inż., jednej z tytułem magistra i jednej z tytułem inżyniera.
Wykładowcy rekrutowali się min. z Katedry Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także Politechniki Krakowskiej.
Na zakończenie każdego Szkolenia jak i Konferencji uczestnicy wypełniali ankiety, z których wynika że wysoko zostało ocenione przygotowanie merytoryczne wykładowców, a także jakość materiałów szkoleniowych jak i miejsca organizacji szkolenia. Na zadane pytanie czy są za powstaniem organizacji skupiającej wyłącznie zarządców jak i administratorów cmentarzy (komunalnych i wyznaniowych) a także urzędy miast i gmin sprawujących kontrolę nad cmentarzami, zdecydowana większość odpowiedziała TAK , deklarując jednocześnie pomoc w organizacji takiego przedsięwzięcia. W chwili obecnej prowadzę prace nad statutem Izby Gospodarczej która otrzymała roboczą nazwę POLSKA  IZBA  CMENTARNA,  a także rozmowy z potencjalnymi członkami (wstępna deklaracja osiemdziesięciu kilku podmiotów).