Top menu

Szkolenie w Głogowie - 20.05.2011

Tym razem spotkaliśmy się w hotelu Qubus w Głogowie przy Placu Konstytucji 3 Maja 1. W kameralnym spotkaniu wzięło udział jedenastu administratorów i zarządców cmentarzy. W szkoleniu oprócz zarządców cmentarzy komunalnych wdział wzięło dwu księży zarządzających dużymi cmentarzami parafialnymi. W zakładce Szkolenia-Odbyte  zamieszczam relacje fotograficzną.